ขั้นตอนจอง"โมเดอร์นา"ฟรี อบจ.ปทุมธานี เริ่มวันนี้วันเเรก

13 ก.ย. 2564 เวลา 15:24 น.18

เปิดขั้นตอน"อบจ.ปทุมธานี"เปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา 5กลุ่มเป้าหมายของสภากาชาดไทย 13-20ก.ย.นี้

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มตามที่ทางสภากาชาดไทยกำหนด 
ขั้นตอนการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา09.00 น.ตั้งแต่ 13 กันยายน จนถึง วันที่ 20 กันยายน เวลา 16.00 น.


   โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2464 ถึง วันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามที่ทางสภากาชาดไทยกำหนด  โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนจอง"โมเดอร์นา"อบจ.ปทุมธานี เริ่มวันนี้วันเเรก

กลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้


1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)*

2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป*

3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล*

4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ*

5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น

*อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียน แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด*

ขั้นตอนจอง"โมเดอร์นา"อบจ.ปทุมธานี เริ่มวันนี้วันเเรก

มีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1.สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดเข้าลิ้งค์ที่ อบจ.เผยแพร่
2.ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ gmail ให้ทำการเชื่อมต่อ gmail ของคุณ
3.กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก
4.กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ตามช่องให้ครบถ้วน
5.กรอกวันเดือนปีเกิด ตามรูปแบบที่กำหนด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ต้องกรอกเป็น 03/08/2535
6.กรอกเบอร์โทรศัพท์ ใส่-ตามรูปแบบ เช่น 089-1234567

ขั้นตอนจอง"โมเดอร์นา"อบจ.ปทุมธานี เริ่มวันนี้วันเเรก

affaliate-2

 

7.กรอกที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ หมู่ อำเภอ ตำบล


8.เลือกว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดในตัวเลือก จากนั้นแนบเอกสารเพื่อยืนยันว่าตัวท่านอยู่ในกลุ่มนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายบัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด

ขั้นตอนจอง"โมเดอร์นา"อบจ.ปทุมธานี เริ่มวันนี้วันเเรก

9.สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 3,4,5 ให้ท่านระบุสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของท่านด้วย สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มอื่น ไม่จำเป็นต้องระบุ

10.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดส่ง เป็นอันเสร็จ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3