สรุปครบทุกมาตรา ผู้ประกันตน ม.33-39-40 เงินเยียวยารอบ 2 โอนเข้าบัญชีวันไหน

13 ก.ย. 2564 เวลา 12:51 น.2

สรุปครบทุกมาตรา! ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 เงินเยียวยารอบ 2 โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันไหน

จากกรณีสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการคุมโควิด-19 ของรัฐบาล ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 29 จังหวัด โดยล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าถึงไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยารอบ 2 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยารอบ 2

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33


- นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้างรายละ 3,000 บาท สูงสุด 600,000 บาท คาดโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ วันที่ 20- 30 ก.ย. 64


- ลูกจ้างได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64


โดยผู้ประกันมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิจะต้องอยู่ในกลุ่ม 9 กิจการ และ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 คือ กรุงเทพมหานครนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

affaliate-2

2. ผู้ประกันตนมาตรา 39


- จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64 โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จะอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

 

3. ผู้ประกันตนมาตรา 40

- ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน พื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมเข้มงวดสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยารอบ 2อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64


- ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 64 จำนวน 2.6 ล้านรายขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย.64 คาดว่าจะมีการโอนเงินในวันที่ 20- 30 ก.ย. 64 ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินรอบแรก 5,000 บาท


- ผู้ประกันตนมตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน คาดว่าอาจจะได้รับเงินเยียวยาคราวละ 5,000 บาท หรือได้รับคราวเดียว 10,000 บาท

ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยารอบ 2

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ โดยจะโอนให้ตามบัญชีที่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3