อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จองได้แล้ววันนี้ -20 ก.ย.

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จองได้แล้ววันนี้ -20 ก.ย.

13 ก.ย. 2564 เวลา 11:32 น.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) เปิดระบบให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์น่า ฟรี โดยต้องอยู่ในเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด จองได้แล้ววันนี้ -20 ก.ย. นี้

วันที่ 13 ก.ย. 64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ได้เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ได้แล้ว  โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี พร้อมระบุเงื่อนไขการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา นั้นจะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จองได้แล้ววันนี้ -20 ก.ย.
 

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)

2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ

5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน


โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน 

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จองได้แล้ววันนี้ -20 ก.ย.

affaliate-2

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิบุคคลที่ลงทะเบียน แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับวัคซีนโมเดอร์นา ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 09.00 น. 
   
1. สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดเข้าลิ้งค์ที่ อบจ.เผยแพร่

2. ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ gmail ให้ทำการเชื่อมต่อ gmail ของคุณ

3. กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก

4. กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ตามช่องให้ครบถ้วน

5. กรอกวันเดือนปีเกิด ตามรูปแบบที่กำหนด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ต้องกรอกเป็น 03/08/2535

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ใส่-ตามรูปแบบ เช่น 089-1234567

7. กรอกที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ หมู่ อำเภอ ตำบล

8. เลือกว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดในตัวเลือก จากนั้นแนบเอกสารเพื่อยืนยันว่าตัวท่านอยู่ในกลุ่มนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายบัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด

9.สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 3,4,5 ให้ท่านระบุสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของท่านด้วย สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มอื่น ไม่จำเป็นต้องระบุ

10.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดส่ง เป็นอันเสร็จ

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จองได้แล้ววันนี้ -20 ก.ย.

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ