"หมอธีระ"เผย สำหรับสถานการณ์โควิด19 ของไทย

12 กันยายน 2564

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19 

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสถานการณ์โควิด-19  ระบุว่า 

...สำหรับสถานการณ์ของไทยเรา

เมื่อวานจำนวนติดเชื้อใหม่ที่ทางการรายงาน 15,191 คนนั้น สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก

แต่หากรวมจำนวนที่ตรวจพบจาก ATK ด้วย จะกลายเป็น 17,719 คน เขยิบเป็นอันดับ 8 ของโลก

 

สถานการณ์โควิด19 ของไทย

...วัคซีนโควิด-19

ในยามระบาดเช่นนี้ การฉีดวัคซีนย่อมเกิดประโยชน์แน่นอน วัคซีนแต่ละชนิดล้วนมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปไม่มากก็น้อย

ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ก็แตกต่างกันไปด้วย ประชาชนผู้ตัดสินใจรับวัคซีนจึงต้องศึกษาให้ถ้วนถี่ หากมีเรื่องใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็จำเป็นจะต้องถามบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านเชื่อถือจนกระจ่างแจ้ง

วัคซีนบางชนิดอาจเหมาะสมสำหรับคนสูงอายุ บางชนิดต้องระวังในเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานที่อายุน้อย

ในขณะที่การกำหนดนโยบายวัคซีนที่จะใช้สำหรับประชาชนในสังคมนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจะกำหนดโดยพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วนและรอบคอบ โดยดูข้อมูลมิใช่แค่เรื่องระดับภูมิคุ้มกันที่วัดในเลือด แต่ดูผลการวิจัยที่ประเมินประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการป่วย ลดความรุนแรงที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและต้องนอนรักษาในไอซียู และผลในการลดโอกาสเสียชีวิต

การจะประกาศใช้วัคซีนสูตรใดสำหรับประชาชน จำเป็นต้องรู้สรรพคุณต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน มิใช่แค่ระดับภูมิคุ้มกัน

และยิ่งหากพิจารณาเรื่องระดับภูมิคุ้มกัน การวัดประเมินเปรียบเทียบตามสูตรต่างๆ ที่สนใจนั้น ต้องมีการวัดประเมิน ณ จุดเวลาเดียวกันในทุกสูตร รวมถึงต้องตอบให้ได้ด้วยว่า แต่ละสูตรที่สนใจนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานเพียงใด แตกต่างกันหรือไม่

ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเวลารับรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จนกว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนตัดสินใจประพฤติปฏิบัติทั้งต่อตนเอง คนในครอบครัว หรือต่อสาธารณะ มิฉะนั้นจะกลายเป็นการใช้โดยที่ขาดข้อมูลสำคัญต่างๆ และจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในระยะยาว

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือหลักการที่ควรปฏิบัติ

...ใส่หน้ากากนะครับ สองชั้น ชั้นในเป็นหน้ากากอนามัย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า สำคัญมาก

เลี่ยงการกินดื่มในร้านอาหาร โรงอาหาร ศูนย์อาหาร ซื้อกลับจะปลอดภัยกว่า

ด้วยรักและห่วงใย

สวัสดีวันอาทิตย์ครับ...

สถานการณ์โควิด19 ของไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews