"ศิริราช" ยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไม่ตรงกับนโยบายวัคซีนไขว้

11 กันยายน 2564

ไม่ตรงกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ "ศิริราช"แจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีน"แอสตร้าเซเนก้า"

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศิริราช ประกาศว่า ตามที่ โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทAstraZeneca เเอสตร้าเซเนก้า สำหรับเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 สำหรับการฉีดเข็ม 1 เท่านั้น

ศิริราช

แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนชนิดซิโนเเวค Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนชนิด เเอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 หรือวัคซีนสูตรไขว้

ศิริราช

   รพ.ศิริราช จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หากรพ.ศิริราชได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด
 

ศิริราช

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews