อธิบดีกรมควบคุมโรค ชงเสนอ ศบค. เด็กอายุ12ปีขึ้นไปได้ฉีดไฟเซอร์ทุกคน

09 ก.ย. 2564 เวลา 17:23 น.

เด็กที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ต้องได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทุกคน เตรียมนำเข้าเสนอศบค. เพื่อให้ไฟเขียวในวันที่ 10ก.ย.64นี้

 9ก.ย.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความกังวลในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ที่นำมาขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม
 

อธิบดีกรมควบคุมโรค ชงเสนอ ศบค. เด็กอายุ12ปีขึ้นไปได้ฉีดไฟเซอร์ทุกคน
ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก และ FDA สหรัฐอเมริกา ดังนั้น เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดได้ทุกคน รวมถึงคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่ขึ้นกับคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติที่เป็นคณะหลักในการพิจารณาการให้วัคซีน ก็ให้การรับรองแล้ว นอกจากนั้น เราได้นำเรื่องนี้เพื่อขอความเห็นชอบจาก ศปก.สธ. ซึ่งฝ่ายวิชาการเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การนำเข้า ศบค.ในวันที่10ก.ย.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรค ชงเสนอ ศบค. เด็กอายุ12ปีขึ้นไปได้ฉีดไฟเซอร์ทุกคน

อธิบดีกรมควบคุมโรค ชงเสนอ ศบค. เด็กอายุ12ปีขึ้นไปได้ฉีดไฟเซอร์ทุกคน

 ส่วนข้อแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็เป็นกลุ่มนักวิชาการ ซึ่งก็มีข้อแนะนำที่เห็นต่างกันไป โดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆ โดยทางราชวิทยาลัยฯ ก็ระบุว่าฉีดในเด็ก 16 ปีขึ้นไปได้ เราก็ได้นำคำแนะนำมาพิจารณาด้วย ไม่ได้ละเลย อย่างไรก็ตาม แม้ทางหลักการจะฉีดได้ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ในทางปฏิบัติวัคซีนไฟเซอร์ที่เข้ามา 2 ล้านโดสแรก เราก็อาจจะนำไปฉีดในเด็ก 16 ปีขึ้นไปก่อน