อดใจรออีกนิด "คนละครึ่งเฟส 3" รอบ 2 ใกล้ได้ใช้แล้วอีก 1,500 บ.

09 กันยายน 2564

ใครใช้ "คนละครึ่งเฟส 3" ในรอบแรกหมดแล้วอดใจรออีกนิด เตรียมรับอีก 1,500 บาท รอบ 2 วันที่ 1 ต.ค.นี้ ขณะที่สิทธิยังเหลือถึง 871,159 สิทธิ รีบสมัครพร้อมยืนยันตัวตนด่วน

จากการที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศองค์รวม โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ก.ค. 2564- 31 ธ.ค. 2564 จะแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้

"คนละครึ่งเฟส 3" รอบ 2  ใกล้ได้ใช้แล้วอีก 1,500 บ.

- งวดแรก จำนวน 1,500 บาท จ่ายวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 (กรณีใช้เงินรอบที่ 1 ไม่หมดสามารถทบไปใช้รอบที่ 2 ได้)


- งวดสอง จำนวน 1,500 บาท จ่ายวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564  หมดเขตใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" หากใช้จ่ายเงินไม่หมด จะไม่สามารถใช้เงินส่วนที่เหลือได้เลย


รวม 2 งวดเข้าด้วยกัน ก็จะครบ 3,000 บาท ดังนั้นหากใครที่ใช้เงินในงวดแรกหมดแล้ว จะต้องรอวันที่ 1 ต.ค. เท่านั้น จึงจะได้รับเงินงวดใหม่ ส่วนกรณีที่ใครใช้เงินงวดแรกไม่หมดภายใน 30 ก.ย. 2564 จะมีการนำเงินทั้ง 2 งวดมารวมกัน เพื่อใช้ต่อเนื่องให้หมดภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เท่านั้น จนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการยืดเวลาโครงการ

"คนละครึ่งเฟส 3" รอบ 2  ใกล้ได้ใช้แล้วอีก 1,500 บ.

ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564 (เวลา 09.00 น.) ยังเหลือสิทธิอีก 871,159 สิทธิ จากจำนวนสิทธิที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 บนเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 รวมทั้งสิ้น 31 ล้านสิทธิ และยังเปิดให้ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 31 ล้านสิทธิ์ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
- ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้


การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

- ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
- ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง