เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

08 ก.ย. 2564 เวลา 23:06 น.

เปิดเงินเดือนพระสงฆ์และรายได้ของอินฟลูเอนเซอร์ อึ้ง พระมหาไพรวัลย์ สู่ขิตขึ้นระดับสูงสุดของอินฟลูเอนเซอร์ หลังมีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านราย

เรียกว่ายังคงตามกันต่อสำหรับที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ หลังจากที่  "พระมหาไพรวัลย์" และ "พระมหาสมปอง" ออกมา Live ผ่านเฟซบุ๊ก ทำให้มีคนเข้ารับชมมากกว่า 2 แสนคน กลายเป็นกระแสดัง จนทำให้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปมากมายถึงประเด็นที่ออกมาไลฟ์สดเทศนา

 พระมหาสมปอง – พระมหาไพรวัลย์

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายคนคงยังไม่รู้ว่า ในส่วนของพระสงฆ์ที่นอกเหนือจากเงินปัจจัยที่ได้รับการถวายจากแหล่งต่างๆ แล้ว พระสงฆ์ในประเทศไทยยังมีเงินเดือนประจำด้วย โดยเงินดังกล่าวเรียกว่า "อัตรานิตยภัต" ที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นค่าภัตตาหารประจําตามความเหมาะสม แด่ พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีตัวอย่างอัตราดังนี้ 

1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 37,700 บาท  

2. สมเด็จพระสังฆราช  34,200 บาท  

3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 30,800 บาท  

4. สมเด็จพระราชาคณะ 27,400 บาท  

5. กรรมการมหาเถรสมาคม 23,900 บาท

6. เจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ (ม/ธ) 20,900 บาท

7.พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จพระราชาคณะ) 20,500 บาท

8.เจ้าคณะภาค 17,100 บาท

9. แม่กองบาลี 17,100 บาท

10 แม่กองธรรม ฯลฯ

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

 

ขณะที่รายได้ในส่วนของ “อินฟลูเอนเซอร์” นั้น ทาง Influencer Marketing Hub ได้แบ่ง Categories ของ Influencer ไว้ดังนี้

1.Nano-influencer มีผู้ติดตาม 1,000 – 10,000 คน 2.Micro-influencer มีผู้ติดตาม 10,000 – 50,000 คน 3.Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม 50,000 – 500,000 คน 4.Macro-influencer มีผู้ติดตาม 500,000 – 1,000,000 คน 5.Mega-influencer มีผู้ติดตาม 1,000,000 คนขึ้น

ดังนั้นเมื่อยกตัวอย่างของ "พระมหาไพรวัลย์" มีผู้ติดตามมากกว่า 2 คนล้าน จึงถือเป็นระดับ Mega-influencer 
 
ส่วนการใช้แพลตฟอร์ม Social Media พบว่าแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการทำ Influencer Marketing คือ 1. Instagram (82%) 2. YouTube (41%) 3. TikTok (23%) 4. Twitter (23%) 5. Facebook (5%)

และการค่าบริการการโพสต์ของ Influencer แต่ละกลุ่ม และแต่ละแพลตฟอร์มก็แตกต่างกัน ถ้ารับในส่วนของพระมหาไพรวัลย์ ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube และ Facebook จะมีดังนี้ 

YouTube
Mega-influencer: 20,000+ USD ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น หรือประมาณ 629,200 บาทขึ้นไป

Facebook
Mega-influencer: 25,000+ USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 786,499 บาทขึ้นไป

เงินเดือนพระสงฆ์-รายได้อินฟลูเอนเซอร์ หลัง พระมหาไพรวัลย์ ขึ้นระดับสูง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews