เปิดลงทะเบียน รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

เปิดลงทะเบียน รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

08 ก.ย. 2564 เวลา 17:16 น.8

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมแจกชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโรคโควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา โดยจะแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน

จากกรณี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานว่า เตรียมแจกชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโรคโควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง, ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ) โดยจะแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ซึ่งจะเริ่มแจกในวันที่ 16 กันยายน เป็นต้นไป สำหรับการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี 2 รูปแบบ ดังนี้

 

เปิดลงทะเบียน รับชุดตรวจ ATK ฟรี

 

รูปแบบที่ 1

แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ส่วนต่างจังหวัด ให้ผู้นำชุมชนลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลใกล้ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19)

2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดโรคโควิด-19

4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

 

เปิดลงทะเบียน รับชุดตรวจ ATK ฟรี

 

ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจของรูปแบบที่ 1

1. ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนดฯ แจก ATK ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 2 ชุด

2. ประชาชนที่ได้รับแจก ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ทางผู้ประสานงานจะยืนยันตัวตนให้

3. กลับไปตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน

4. แจ้งผลตรวจให้ผู้ประสานงานรับทราบ หากผลเป็นลบ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 และตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน

5. หากผลเป็นบวก (ติดโควิด-19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน ผู้ติดเชื้อจะได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อดูแลรักษาที่บ้านตามมาตรฐาน กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

6. กรณีมีอาการ แพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสานงานนำไปส่งให้ผู้ติดเชื้อในชุมชน

 

เปิดลงทะเบียน รับชุดตรวจ ATK ฟรี

 

affaliate-2

รูปแบบที่ 2

แจกที่หน่วยบริการ (โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนูรับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี ระบบจะขึ้นวันที่ 16 กันยายน 2564

ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจของรูปแบบที่ 2
1. ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนูรับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี
2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19

3. หากผลประเมินพบว่าสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้คลิกที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทร. ประสานเพื่อไปขอรับ หรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ ทางหน่วยบริการก็จะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 วัน

4. ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

5. ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

 

เปิดลงทะเบียน รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

 

ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีมือถือสมาร์ตโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ แต่สำหรับกรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ตโฟนเท่านั้น

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ