ศบค. ยันชัด เหตุตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เป็นตัวเลขจริง ไม่ได้ปกปิด

08 ก.ย. 2564 เวลา 15:31 น.

พ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังมี ทิศทางการติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง

วันนี้ (8 ก.ย.2564) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังมีการปรับมาตรการ พบว่า ทิศทางการติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง โดยการแพร่ระบาดของต่างจังหวัดคิดเป็น 56% ในขณะที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ 44 %

ศบค. ยันชัด เหตุตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เป็นตัวเลขจริง ไม่ได้ปกปิด

ส่วนกลุ่มก้อนการระบาดที่ยังเจอผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง คือ กลุ่มโรงงาน สถานประกอบการ แคมป์คนงาน โดยขณะนี้ มีจำนวน 318 คลัสเตอร์ รองลงมาคือการระบาดในตลาด ชุมชน ครอบครัว ขณะที่การระบาดในร้านอาหารหรือสถานบันเทิง แม้จะมีการระบาดน้อยแต่จำยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังหลังภาครัฐผ่อนคลายปรับมาตรการ เช่นเดียวกับสำนักงาน โรงเรียน สถานศึกษา ที่พบกลุ่มก้อนการระบาดจำนวน 12 คลัสเตอร์ต้องเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ยังพบเจอการระบาดในวงพนัน สุรา พิธีทางศาสนา และสถานพยาบาล จึงขอเน้นย้ำเรื่องมาตรการการป้องกันตนเองสูงสุด universal prevention ทุกที่ทุกเวลา
 

ศบค. ยันชัด เหตุตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เป็นตัวเลขจริง ไม่ได้ปกปิด

นพ.เฉวตสรร ยังชี้แจงถึงข้อสงสัย กรณีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงในแต่ละวันเป็นเพราะตรวจน้อยลงหรือไม่ แล้วทำไมถึงไม่เอาผลตรวจ ATK มารวมกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ โดยอธิบายว่า โดยธรรมชาติเมื่อเกิดการระบาด ถ้ามีผู้ป่วย 1 ราย เราจะมีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงจำนวนหลายคน ซึ่งพอจำนวนผู้ป่วยลดลงคนที่เกี่ยวข้องสัมผัสก็จะน้อยลงไปด้วย ยืนยันไม่ได้ปิดกั้น และยังให้ความสำคัญกับการตรวจเชิงรุก มีการติดตามเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อว่าสูงขึ้นหรือต่ำลง

ส่วนที่ไม่เอาผลตรวจ ATK มารวม เป็นข้อพิจารณาทางวิชาการในหลักนิยามของผู้ติดเชื้อที่ใช้ปฏิบัติอิงตามองค์การอนามัยโลก และการมีตัวเลข 2 ส่วน ก็ติดตามทั้ง 2 ส่วน ว่าแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แม้ไม่รวมกันก็มองเห็นทั้ง 2 ส่วนอยู่แล้ว ไม่ได้ปิดบัง ไม่ต้องกังวลใจ

นพ.เฉวตสรร ยังชี้แจงถึงกรณีการรายงานข้อมูลคนไทยฉีดวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 25,234,259 ราย คิดเป็น 50.5% จากเพจทางการ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามว่าเป็นการรายงานที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดหรือไม่ โดยระบุว่า การทำงานได้มีการติดตามหลายรูปแบบว่าทำงานใกล้เป้าหมายแล้วหรือยัง ข้อมูล 50% ที่มีการเผยแพร่เป็นกระดานอันหนึ่งที่ทางการดูตารางว่าอยากจะฉีดให้ได้มีภูมิคุ้มกันหมู่อยู่ที่ 70% หรือประมาณ 50 ล้านคน พร้อมอธิบายว่า ตัวเลข 50% เป็นเข็มหนึ่งที่ฉีดได้ 25 ล้าน จากนี้จะนำไปปรับปรุงเรื่องการนำเสนอว่าควรมีรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมให้ชัด ไม่อยากให้เกิดความสับสน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ตอนนี้อยู่ที่ 32 % ของประชากร

ศบค. ยันชัด เหตุตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เป็นตัวเลขจริง ไม่ได้ปกปิด

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews