สรุปภาพรวม"จำนวนการได้รับวัคซีน"สะสม ของประเทศไทยวันนี้

08 กันยายน 2564

สรุปภาพรวม สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 7 ก.ย. 2564) วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. อย่างละเอียด จากกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ผู้ป่วยรายใหม่ 14,176 ราย

หายป่วยแล้ว 1,138,938 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,293,656 ราย

เสียชีวิตสะสม 13,417 ราย


 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

หายป่วยแล้ว 1,166,364 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,322,519 ราย

เสียชีวิตสะสม 13,511 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 กันยายน 2564

 

สรุปยอดวัคซีน

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 7 ก.ย. 2564)

รวม 37,461,284 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 7 กันยายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 826,013 โดส

เข็มที่ 1 : 399,650 ราย

เข็มที่ 2 : 424,676 ราย

เข็มที่ 3 : 1,687 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 25,954,106 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 10,900,001 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 607,177 ราย

วัคซีน