svasdssvasds
ผู้ประกันตน ม.33 39 40 วิธีดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ยื่นทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา

ผู้ประกันตน ม.33 39 40 วิธีดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ยื่นทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา

08 ก.ย. 2564 เวลา 8:41 น.90

สำนักงานประกันสังคม เปิดยืนทบทวนสิทธิ นายจ้าง/ผู้ประกันตน มาตรา 33 และผู้ประกันตน มาตรา 39 40 สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2564

จากมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ "ล็อกดาวน์" ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ตามกำหนดไทมไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด ปรากฏว่ายังมีผู้ประกันตนหลายท่านที่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขแต่ไม่ได้รับสิทธิ ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นทบทวนสิทธิ

โดยหลักเกณฑ์คือต้องเป็นผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เงินเยียวยาที่จะได้รับ 2,500 บาท
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบ แล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน เงินเยียวยาที่จะได้รับ 5,000 บาท
ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้าง เงินเยียวยาที่จะได้รับ 5,000 บาท

โดยทางสำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งทางเพจเฟซบุ๊กว่า นายจ้าง/ผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโกรงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ์ โครงการเยียวยาได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ยื่นทบทวนสิทธิ

affaliate-2

แบบคำขอทบทวนสิทธิ์ "สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th" 

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบฟอร์มทบทวนยื่นทบทวนสิทธิ คลิก

ยื่นทบทวนสิทธิ

ยื่นทบทวนสิทธิ

 

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 40  แบบฟอร์มทบทวนยื่นทบทวนสิทธิ คลิก

ยื่นทบทวนสิทธิ

ยื่นทบทวนสิทธิ

 

โดยก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า สำหรับขั้นตอนผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ ww.w.sso.go.th  พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด