สปสช. ไฟเขียวเพิ่ม 3 กลุ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

06 กันยายน 2564

สปสช. ไฟเขียวเพิ่ม 3 กลุ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี จากเดิม 7 กลุ่ม โดยมีมติในที่ประชุมซึ่งมีชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ และขยายเวลาให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายอนุทิน กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. กำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6,200,000 โดส รณรงค์เริ่มฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา แต่สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 64 มีผู้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพียง 1,739,633 โดส หรือร้อยละ 28.05 เฉลี่ย 27,182 โดสต่อวัน 

 

อนุทิน ชาญวีรกุล

ดังนั้น สปสช. ได้ทำหนังสือเพื่อขอความเห็นทางวิชาการจากกรมควบคุมโรค ในการเพิ่มเติมกลุ่มเสี่ยงอื่นเข้ารับวัคซีนป้องกัน "โรคไข้หวัดใหญ่" ซึ่งกรมควบคุมโรคพิจารณาขยายเพิ่มเติมในประชากร 3 กลุ่ม คือ 
 

1.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 

2.กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด 

3.กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ 

ทั้ง 3 กลุ่มนี้ให้เข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 พร้อมขยายระยะเวลารับบริการ จากเดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 ขยายจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่