เช็ก "ทบทวนสิทธิ" ผู้ประกันตน กลุ่มไหนบ้างต้องยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยา

06 กันยายน 2564

ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยายื่นทบทวนสิทธิ เช็กเลยกลุ่มไหนบ้างต้องยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยา

จากกรณีที่ทางสำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดง ที่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา จำนวน 2,500 บาท และ 5,000 บาทในรอบแรก สามารถยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2564 ซึ่งผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเข้าไปเช็กสิทธิของตนเอง บนเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยขึ้นข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” และอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับเงินโอนเข้าบัญชีดังกล่าว

เช็ก "ทบทวนสิทธิ" ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 กลุ่มไหนบ้างต้องยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยา

 

โดยผู้มีสิทธิจะต้องอยู่ใน 29 จังหวัด ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

เช็ก "ทบทวนสิทธิ" ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 กลุ่มไหนบ้างต้องยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยา

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 40 ต่อไปนี้ ที่ยังไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ ได้แก่


1. กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ อยุธยา ที่ทำการสมัครและชำระเงินงวดแรกในช่วงวันที่ 1-24 สิงหาคม 2564


2. กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ใน 16 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่ทำการสมัครและชำระเงินงวดแรกในช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564


ซึ่งหากทั้ง 2 กลุ่มนี้ตรวจสอบสิทธิแล้วขึ้นสีแดง ไม่ต้องตกใจ ให้รอเช็กสิทธิผ่านเว็บอีกทีตั้งแต่ 7 ก.ย. 64 เนื่องจากทางประกันสังคมกำลังอัปเดตข้อมูลอยู่ ซึ่งถ้าหากไปยื่นทบทวนสิทธิจะทำให้ได้รับเงินล่าช้าออกไป เพราะชื่อในระบบมันซ้ำซ้อนกัน ดังนั้นหากเช็กสิทธิในวันที่ 7 ก.ย. 64 แล้วไม่ได้รับสิทธิ ค่อยยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งได้ถึง 30 ก.ย. 64  และสามารถโหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งหนึ่ง

เช็ก "ทบทวนสิทธิ" ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 กลุ่มไหนบ้างต้องยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยา