รพ.บางปะกอก9 - รพ.ปิยะเวท เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม บุคคลทั่วไป พรุ่งนี้

05 กันยายน 2564

โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม รอบบุคคลทั่วไป 6 ก.ย. นี้

เพจ Piyavate Hospital ประกาศ โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม รอบบุคคลทั่วไป วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. จนกว่าจะครบจำนวน

เปิดจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

ช่องทางการลงทะเบียน
คลิก https://bpkconnect.com/ecommerce/sinopharm สามารถจองได้ทั้งคนไทย ต่างชาติ และต่างด้าว

เงื่อนไขการให้บริการจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลทั่วไป 
**อายุ 18 ปีขึ้นไป

อัตราค่าบริการ
ราคาวัคซีนเข็มละ 777 บาท ค่าบริการโรงพยาบาล 223 บาท รวมเข็มละ 1,000 บาท 
1 ท่านฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์  
*สำหรับท่านที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น 

การนัดหมายวันฉีด
เริ่มนัดฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2564 เวลา 08:00-15:00 น. 
หลังฉีดครบ 2 เข็ม ทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ 

สถานที่ฉีด มี 3 ที่ 
- ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
- ศูนย์การค้า Show DC โดยโรงพยาบาลปิยะเวท 
- บริษัท แกรนด์วัง นัมวูเว่น จำกัด โดยโรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล

ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าประกัน และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 
สามารถฉีดได้ทั้งคนไทย ต่างชาติ และต่างด้าว 
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ฉีดและสถานที่ฉีดได้ 
การคืนเงินจะคืนเมื่อทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนเท่านั้น

เปิดจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม