โอนแล้ว สิทธิค่าเทอม นร. คนละ 2,000 เยียวยาช่วงโควิด-19

04 กันยายน 2564

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โอนเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ นร. ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมทุกกลุ่มในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญ และสายอาชีพ ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 10.8 ล้านคน ในอัตราคนละ 2,000 บาท

วันนี้ ( 4 กันยายน 2564 ) ทางเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โอนเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ นร. ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมทุกกลุ่มในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญ และสายอาชีพ ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 10.8 ล้านคน ในอัตราคนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 21,600 ล้านบาท

นักเรียน

 

โดย รร.รัฐ จะโอนเงินให้ผู้ปกครองช่วงวันที่ 1 - 7 ก.ย./ รร.เอกชน 6 - 10 ก.ย. หากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ติดต่อที่ รร. สถาบันการศึกษา หรือสายด่วน 1579 และ 1693

ตรวจสอบสิทธิได้ที่

นร. สังกัด สพฐ. ที่ https://student.edudev.in.th

นร. สังกัด รร.เอกชน ที่ https://opec.go.th

นร. สังกัด สอศ. ที่ https://www.vec.go.th

นร. สังกัด กศน. ที่สำนักงาน กศน. จังหวัด อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

นักเรียน

 

ส่วน น.ศ. ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอาชีวศึกษา ทาง สอศ. กำลังเร่งเสนอข้อมูลเพื่อให้ได้รับการเยียวยาต่อไป

นักเรียน