นนทบุรีคลายล็อกดาวน์ เปิด 11 สถานที่แบบมีเงื่อนไข

นนทบุรีคลายล็อกดาวน์ เปิด 11 สถานที่แบบมีเงื่อนไข

02 ก.ย. 2564 เวลา 21:36 น.2

จังหวัดนนทบุรีเองได้มีประกาศ ประกาศคลายล็อกดาวน์ เปิด 11 สถานที่แบบมีเงื่อนไข แต่อีก 31 ประเภทนั้นถูกสั่งปิดต่อ

เมื่อวานนี้ (1 กันยายน 2564) จังหวัดนนทบุรีเองได้มีประกาศ "คลายล็อกดาวน์" ลดเวลา เคอร์ฟิว โดย"ปลดล็อกดาวน์" เปิดสถานที่ 11 ประเภทได้โดยมีเงื่อนไข อย่างไรก็ตามอีก 31 ประเภทนั้นถูกสั่งปิดต่อ

คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 2415/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 62) ให้คำสั่งที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้ 

ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว 31 ประเภท (ปิดต่อเนื่องจากเดิม) ประกอบด้วย 

1.สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

2.สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

3.สนามชนไก่

4.สนามชนโค/สนามปลากัด

5.ปอตกปลา-ตกกุ้ง

6. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชาและสนามพระเครื่อง พระบูชา

7.สนามมวย โรงเรียนสอนมวย

8.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

9.สถานที่เล่นโบว์สิ่ง สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่นฯ

10.ร้านเกม ร้านอินเทอร์เนต

11.โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร

12.สถานที่แสดงมหรสพหรือสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

13.สถานที่หรือห้องซ้อมดนตรี

14. สวนน้ำและสวนสนุก ฯ

15.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก

16.สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

17.สนามกีฬา สนามฝึกซ้อมกีฬา ลานกีฬาในร่ม

18.สนามแข่งขันในร่ม

19.สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลดฯ

20.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

21.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

22.สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

23.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

24.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการฯ

25.สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง ฯ

26.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์

27.ห้องสมุดฯ

28.พิพิธภัณฑ์ ฯ

29.แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

30.สถานรับเลี้ยงเด็ก (ยกเว้นสถานที่รับเลี้ยงเดีกในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนฯ) สถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นที่มีการรับตั๋วไว้พักค้างคืนฯ)

31.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน

 

นนทบุรีปลดล็อกดาวน์

 

นนทบุรีปลดล็อกดาวน์

 

affaliate-2

เปิดสถานที่ แบบมีเงื่อนไข 11 ประเภท ประกอบด้วย

1.โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา หรือสถานที่จัดการเรียนการสอน เว้นแต่ให้บริการทางการแพทย์การสาธารณสุขของภาครัฐ หรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเสนอแผนการเปิดโรงเรียนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมถึงโรงเรียนสอนขับรถให้เปิดได้เฉพาะภาคปฏิบัติ

2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดได้ไม่เกินเวลา 20:00 น. ห้ามจัดการแสดงดนตรี ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน

3.สถานเสริมความงามร้าน ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สถานที่สักเจาะผิวหนังส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกายให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้นการสักหรือการเจาะบริเวณใบหน้า

4.สถานประกอบการสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงามนวดสปาสถานที่ประกอบนวดแผนไทยให้เปิดได้เฉพาะบริการนวดเท้า

5.ตลาดสด ตลาดนัด ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ จนถึงเวลา 20:00 น. เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

6.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึงเวลา 20:00 น.

7.สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่ออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง เปิดได้จนถึงเวลา 20:00 น. รวมถึงสามารถจัดการแข่งขันได้ โดยไม่มีผู้ชม

8.ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย นนทบุรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี เพื่อเข้าใช้สถานามกีฬาในทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติได้ โดยไม่มีผู้เข้าชม

9.โรงแรม ให้ดำเนินเปิดได้ตามปกติ โดยให้งดกิจกกรมการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

10.ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้จนถึงเวลา 20:00 น.

11.สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักสถานเสริมความงาม คลินิกความงามอนุญาตให้เป็นคลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมเสริมความงามทุกประเภท ที่ตั้งอยู่นอกห้างสรรพสินค้าให้เปิดได้ ผ่านการนัดหมาย

ห้ามจัดกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามรวมกันมากกว่า 25 คน

- ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต
- การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากจังหวัดนนทบุรียังคงทำได้
- ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกำกับดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่
- มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งก่อนหน้า
- ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยเด็ดขาด #เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่จังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด

ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

 

นนปลดล็อกดาวน์

 

นนทบุรีปลดล็อกดาวน์

 

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ