เตรียมเฮ! การเคหะฯ ปรับลดค่าเช่า ช่วยโควิดสูงสุด 50% นาน 5 เดือน เช็กเงื่อนไข

02 กันยายน 2564

การเคหะแห่งชาติ ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยจะมีการปรับลดค่าเช่าให้ทั้งกลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้

จากกรณี เพจเฟซบุ๊ก การเคหะแห่งชาติ ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยจะมีการปรับลดค่าเช่าให้ทั้งกลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้

 

กลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย

- ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน ที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทต่อเดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาทต่อเดือน

- ผู้เช่าที่มีค่าเช่าต่ำกว่า 999 บาทต่อเดือน ให้ปรับลดราคา 50 เปอร์เซ็นต์

- มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน

 

วิธีขอรับสิทธิ์ (ลูกค้าใหม่ต้องทำสัญญาภายในวัน 30 กันยายน 2564)

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th

- Line ID @nhathailand เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

- Line เคหะชุมชนที่ตนเองพักอาศัยอยู่

- ลงทะเบียนได้ถึง 30 กันยายน 2564

 

การเคหะแห่งชาติ
 

กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้

- กลุ่มสัญญาแผงร้านค้าและลานตลาด ที่เช่าตรงกับการเคหะแห่งชาติ ปรับลดค่าเช่า 50 เปอร์เซ็นต์

 - ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ปรับลดค่าเช่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน

- กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่ (พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ประกอบการต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน

- กลุ่มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปการ ปรับลดค่าเช่า 30 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์

 

การเคหะแห่งชาติ

 

วิธีการขอรับสิทธิ์ (ภายใน 30 กันยายน 2564)

 - ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID @nhathailand

 - กรอกแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเอกสารที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสัญญาเช่า และแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับสิทธิ

- ลงทะเบียนได้ถึง 30 กันยายน 2564

 

การเคหะแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวไม่รวม ค่าน้ำ ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าดูแลชุมชน ค่าปรับตามสัญญาจากการชำระค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าล่าช้าของงวดที่ค้างชำระก่อนมีมาตรการ ซึ่งต้องชำระตามเงื่อนไขสัญญาปกติต่อไป นอกจากนี้ผู้เช่าที่มีหนี้ค้างชำระและไม่มีหนี้ค้างชำระ สามารถได้สิทธิ์ตามที่มาตรการกำหนด