ไทม์ไลน์ การยื่นทบทวนสิทธิ รับเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 39 40

02 กันยายน 2564

เมื่อวานนี้ 1 ก.ย. 64 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40

จากมาตราการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ที่ได้รับผลจากการล็อกดาวน์และประกาศเคอร์ฟิว ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์และประกาศเคอร์ฟิว ว่า การทบทวนสิทธิ์จะแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 จะเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนเป็นต้นไป ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 เริ่มตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 โดยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แต่ขณะนี้ยังไม่เปิดระบบยื่นทบทวน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการทำขั้นตอนพร้อมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ อย่างเช่น ผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องมีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มอาชีพ/ประเภทกิจการ ขณะที่กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องมีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญราชการ โดยมาตรา 40 ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องสมัครก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ส่วนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัดแดงเข้มใหม่ต้องสมัครและจ่ายเงินสมทบ ก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 25 ทั้งนี้ แนวทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ ระบบจะให้ปริ้นเอกสารแบบฟอร์มที่ประกันสังคมกำหนดและกรอกข้อมูลนำส่งทางไปรษณีย์ หรือช่องทางที่ประกันสังคมกำหนด

ไทม์ไลน์ยื่นทบทวนสิทธิ

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อด้วยว่า จากการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้ว พบว่า บางส่วนไม่สามารถโอนเงินให้ได้ราว 400,000 คน เนื่องจากผู้ประกันตนส่วนใหญ่ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ขอย้ำให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือท่านที่บัญชีปิด ให้ดำเนินการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนโดยด่วน เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตก ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

ไทม์ไลน์ยื่นทบทวนสิทธิ

ขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์