"องค์การอนามัยโลก"กังวล โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า"มิว"

01 กันยายน 2564

องค์การอนามัยโลก ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้กำลังติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์  "มิว" (Mu หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า B.1.621) ที่พบครั้งแรกที่โคลอมเบียเดือนมกราคม ปีนี้

โดยพบการกลายพันธุ์หลายครั้งที่อาจทำให้ดื้อต่อวัคซีน มีคุณสมบัติบางอย่างที่จะทำให้สามารถหลบหนีภูมิคุ้มกันได้ และจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้น และการระบุให้อยู่ในกลุ่ม น่ากังวล

โควิด มิว

ไวรัสโดยทั่วไปจะมีการกลายพันธุ์ รวมทั้งไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2) ซึ่งทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อได้ง่าย ทำให้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เหมือนในกรณีของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา ที่แพร่เชื้อได้ง่ายในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน และในภูมิภาคที่ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค

 

โควิด มิว

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกจัดไวรัสโควิด 4 สายพันธุ์อยู่ในกลุ่ม "น่ากังวล" คือ อัลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา ขณะที่กำลังมีการติดตามสายพันธุ์ที่ 5 คือมิว หลังจากที่ตรวจพบในโคลอมเบียเมื่อต้นปี ซึ่งปัจจุบันตรวจพบในหลายประเทศในอเมริกาใต้และยุโรป