โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็มที่ 1

31 ส.ค. 2564 เวลา 13:39 น.

ขณะนี้หลายโรงพยาบาลที่ได้รับการกระจายวัคซีน "ไฟเซอร์" ไปแล้ว ได้เร่งเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีน บางสถานที่อาจจะต้องลงทะเบียน บางสถานที่สามารถ Walk-in ได้เลย

วันนี้ 31 ส.ค. 64 โรงพยาบาลปทุมธานี ประกาศเชิญชวน ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่ 1

เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์"

เริ่มลงทะเบียนผ่าน QR code ในวันที่ 31 ส.ค. 64 จำนวน 500 คน (ขอปิดระบบเวลา 17.00 น. หรือเมื่อครบตามจำนวน)

ท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้นำบัตรประชาชนมารับบริการวันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 9.00-15.00 น. ณ บริเวณลานไทร รพ.ปทุมธานี (ขอตัดสิทธิหากไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ)
 

เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์"