พบข้อสังเกต "พยาธิใบไม้ตับ" อาจมีความสัมพันธ์กับ "เชื้อโควิด-19"

29 สิงหาคม 2564

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต พบข้อสังเกตจากข้อมูล "พยาธิใบไม้ตับ" อาจมีความสัมพันธ์กับ "เชื้อไวรัสโควิด-19" พร้อมระบุว่า

จากกรณี ศูนย์วิจัยโรคปรสิต Parasitic Disease Research Center ได้เผยแพร่ข้อสังเกตจากข้อมูล letter to editor โดย Rujittika Mungmunpuntipantip และ Viroj Wiwanitkit

โดยได้เขียนเกี่ยวกับ Relationship Between Prevalence of Opisthorchiasis and Incidence of COVID- 19: An Observation ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):230

 

ได้ตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ๆมีการติดพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini สูง จะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่ำกว่า พร้อมระบุว่า อาจจะเกิดจากกระบวนการบางอย่างของการต้านการอักเสบ โดยเฉพาะ thioredoxin reductase- 1จากพยาธิ อาจจะเป็นตัวต้านการติดเชื้อ COVID จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไป

พยาธิใบไม้ตับ อาจมีความสัมพันธ์กับ เชื้อโควิด-19

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews