อ.แม่สะเรียง ยื่นหนังสือขอแยกจาก จ.แม่ฮ่องสอน เปลี่ยนอำเภอเป็นจังหวัดใหม่

28 สิงหาคม 2564

"อำเภอแม่สะเรียง" ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอแม่สะเรียง ขอแยกจาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนอำเภอเป็นจังหวัดใหม่

นายอดุลย์ ศุภลักษณ์ ประธานคณะก่อตั้งจังหวัดแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายประพันธ์ วิริยภาพ ผอ.วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดแม่สะเรียง นายประเสริฐ อัยกร นายเจริญ จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการก่อตั้งจังหวัดแม่สะเรียง เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดปกครองอำเภอแม่สะเรียง  ณ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อขอแยกอำเภอแม่สะเรียงออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตั้งเป็นจังหวัดแห่งใหม่ขึ้นมาแทน

"อ.แม่สะเรียง" ยื่นหนังสือขอแยกจาก จ.แม่ฮ่องสอน

อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอแม่สะเรียง ระบุว่า การพิจารณาจัดตั้งจังหวัดใหม่นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา เพื่อให้เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และจังหวัดที่แยกออกมา ต้องมีหลักเกณฑ์และเป็นไปตามคณะมติของรัฐมนตรีกำหนด

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อยัง อ.สบเมย โดยมีนายจรูญ จีนากัณฑ์ ปลัดปกครอง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนนายอำเภอสบเมย รับหนังสือเพื่อขอแยก ต.แม่เหาะ ต.ปาแป๋ อ.แม่สะเรียง ต.ป่าโปง ต.กองก๋อย อ.สบเมย จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอใหม่ ชื่อว่าอำเภอศรีสังวาลย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

นายอดุลย์ ศุภลักษณ์ ประธานคณะก่อตั้งจังหวัดแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ตนเองและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้ร่วมก่อตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนขอจัดตั้งอำเภอแม่สะเรียงเป็นจังหวัดแม่สะเรียง โดยกรรมการคณะทำงานก่อตั้งฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า อำเภอแม่สะเรียง มีศักยภาพในองค์ประกอบ ที่สามารถยกเป็นจังหวัดแม่สะเรียงได้

"อ.แม่สะเรียง" ยื่นหนังสือขอแยกจาก จ.แม่ฮ่องสอน

และได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลของ ต.แม่เหาะและ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง ต.กองก๋อย ต.ป่าโปง อ.สบเมย และหลายหมู่บ้าน ของอำเภอสบเมย ที่มีความยากลำบากในการเดินทางมาติดต่อราชการ

คณะทำงานก่อตั้งฯ จึงเห็นควรขอจัดตั้งอำเภอแห่งใหม่ขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล โดยเลือกให้หมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 ของ อ.แม่สะเรียง ซึ่งมีภูมิประเทศที่เหมาะสม

โดยคณะทำงานฯ ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องการให้มีการยกระดับอำเภอแม่สะเรียงให้เป็นจังหวัดแม่สะเรียง และต้องการให้มีการจัดตั้งอำเภอใหม่ ขอใช้ชื่อว่าอำเภอศรีสังวาลย์ขึ้น โดยมีการประชุมสภา อบต.แม่เหาะ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง  อบต.กองก๋อย อบต.ป่าโปง อ.สบเมย พิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"อ.แม่สะเรียง" ยื่นหนังสือขอแยกจาก จ.แม่ฮ่องสอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews