10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด 28 ส.ค.

28 สิงหาคม 2564

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด แหล่งข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น. อย่างละเอียด

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
รวม 17,984 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 17,660 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,128,692 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 20,535 ราย
หายป่วยสะสม 936,893 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 182,357 ราย
เสียชีวิต 292 ราย
 

10อันดับ

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

1 กรุงเทพมหานคร 4,141
2 สมุทรปราการ 1,432
3 ชลบุรี 972
4 สมุทรสาคร 910
5 นครราชสีมา 566
6 ราชบุรี 469
7 ระยอง 449
8 นนทบุรี 447
9 สระบุรี 428
10 ปทุมธานี 413

10 อันดับ