svasdssvasds
รพ.ศิริราช เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "Pfizer" ประชาชน 2 กลุ่ม ถึง 28 ส.ค. นี้

รพ.ศิริราช เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "Pfizer" ประชาชน 2 กลุ่ม ถึง 28 ส.ค. นี้

27 ส.ค. 2564 เวลา 12:58 น.8

หลังจากที่ได้มีการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเริ่มฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยหลายที่ก็มีทั้งแบบลงทะเบียนจองคิว และแบบ Walk-in

โรงพยาบาลศิริราช ประกาศฉีดวัคซีน Pfizer เฉพาะสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
3.โรคไตวายเรื้อรัง
4.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก. ในเด็กอายุ 15-18 ปี
5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
6.โรคเบาหวาน
7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

 

 

โดยสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง  ซึ่งท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564  เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

โดยนำหลักฐานมาแสดงดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์)
3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาดอันอาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขฉีด ไฟเซอร์

เงื่อนไขฉีด ไฟเซอร์

affaliate-2

หลังจากนั้นทางเพจ sirirajpr ได้มาแจ้งอีกครั้งว่า ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช ได้ประกาศให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปีที่มีโรคใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง สามารถลงทะเบียนจองวันและเวลาฉีดวัคซีนในช่วง 26 ถึง 28 สิงหาคม 2564ผ่านแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect นั้น

เนื่องจากมีสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวนหนึ่งไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Siriraj Connect เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการมีรายชื่อในระบบของกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลศิริราชจึงเปิดให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer จำนวน 50 คนต่อวัน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย และของบริษัท AstraZeneca จำนวน 50 คนต่อวัน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์

โดยสามารถขอรับคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฝากครรภ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้อง 300 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนจะหมด เพื่อฉีดวัคซีนในวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

โดยผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องนำหลักฐานการฝากครรภ์ที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าตั้งครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์มาแสดง ณ หน่วยฉีดวัคซีนด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 23  สิงหาคม 2564

เงื่อนไขฉีด ไฟเซอร์

 

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด