ม.39 ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา 5,000 อีกรอบวันนี้ จังหวัดไหนได้เช็ก

27 ส.ค. 2564 เวลา 7:50 น.15

สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 39 รับเงินเยียวยาวันนี้ (27 ส.ค. 64) 5,000 บาท ในพื่นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ได้สรุปไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40  ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.กาญจนบุรี 3.ชลบุรี 4.ฉะเชิงเทรา 5.ตาก 6.นครปฐม 7.นครนายก 8.นครราชสีมา 9.นราธิวาส 10.นนทบุรี 11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์ 13.ปราจีนบุรี 14.ปัตตานี 15.พระนครศรีอยุธยา 16.เพชรบุรี 17.เพชรบูณ์ 18.ยะลา 19.ระยอง 20.ราชบุรี 21.ลพบุรี 22.สงขลา 23.สิงห์บุรี 24.สมุทรปราการ 25.สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาคร 27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี 29.อ่างทอง

 

 

โดยการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 , 40 ใน 29 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
- 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา
- 3  จังหวัด ได้แก่ 1.ฉะเชิงเทรา 2.ชลบุรี 3.พระนครศรีอยุธยา
- 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.นครนายก 4.นครราชสีมา 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.เพชรบุรี 8.เพชรบูรณ์ 9.ระยอง 10.ราชบุรี 11.ลพบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สมุทรสงคราม 14.สระบุรี 15.สุพรรณบุรี 16.อ่างทอง

รายละเอียดการโอนเงินเยียวยา แต่ละมาตรา
- วันที่ 20 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 16 จังหวัด
- วันที่ 23 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด
- วันที่ 24 - 26 ส.ค. 64 โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 13 จังหวัด และ 16 จังหวัด (สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ส.ค. 64)
- วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 16 จังหวัด

มาตรา 39 เงินเยียวยาเข้า 5,000 บาท
 

affaliate-2

ซึ่งตามไทม์ไลน์ วันนี้ (27 ส.ค. 64) ก็เป็นวันที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท ผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
1.กาญจนบุรี 
2.ตาก 
3.นครนายก 
4.นครราชสีมา 
5.ประจวบคีรีขันธ์ 
6.ปราจีนบุรี 
7.เพชรบุรี 
8.เพชรบูรณ์ 
9.ระยอง 
10.ราชบุรี 
11.ลพบุรี 
12.สิงห์บุรี 
13.สมุทรสงคราม 
14.สระบุรี 
15.สุพรรณบุรี 
16.อ่างทอง

ผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.sso.go.th 

มาตรา 39 เงินเยียวยาเข้า 5,000 บาท

สำหรับท่านที่ขึ้นสถานะได้รับสิทธิ แต่เงินยังไม่เข้า ทางระบบจะแจ้งสาเหตุให้ท่านรีบดำเนินการแก้ไข ทางประกันสังคมจะโอนเงินเข้าให้ทีหลังทุกวันพฤหัสบดี
สำหรับท่านที่ขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิ ให้ตรวจสอบ-ชื่อนามสกุล ในระบบกับบัตรประชาชนของท่านว่าตรงกันถูกต้องหรือไม่ หรือเกิดจากสาเหตุอะไร ให้สอบถามหรือแจ้งแก้ไขได้ที่เบอร์ 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเป็นช่องทางให้ยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 33 39 40 ในวันที่ 1 - 30 ก.ย. 64 นี้

 

 

affaliate-3