เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 21 สิงหาคม 2564

21 สิงหาคม 2564

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 จำนวน 261 ราย แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข แบ่งตามหมวด จังหวัด เพศ อายุ และปัจจัยสำคัญ อย่างละเอียด

- กรุงเทพมหานคร 88 ราย

- สมุทรสาคร(21) สมุทรปราการ(14) ปทุมธานี(14) นครปฐม(2) นนทบุรี(2) รวม 53 ราย

- นราธิวาส(8) สงขลา ยะลา(4) ปัตตานี(2) ชุมพร(3) พัทลุง(1) ระนอง(1) สตูล(1) รวม 24 ราย

- นครราชสีมา(5) ร้อยเอ็ด(4) ชัยภูมิ(4) อุบลราชธานี (4) บุรีรัมย์ (3) กาฬสินธุ์(3) อุดรธานี(3) สกลนคร(2) ยโสธร(2) ขอนแก่น(1) ศรีสะเกษ(1) สุรินทร์(1) รวม 33 ราย

- ตาก (7) พิจิตร (3) เลย(2) สุโขทัย(2) นครสวรรค์(2) รวม 16 ราย

- อยุธยา (15) สระบุรี(10) ชลบุรี(6) นครนายก(4) ประจวบคีรีขันธ์(2) ฉะเชิงเทรา(2) สระแก้ว(2) กาญจนบุรี(2) ตราด( 1) จันทบุรี(1) ระยอง(1) อ่างทอง(1) รวม 47 ราย 

เสียชีวิต

 

ชาย (139) หญิง (122) : ไทย(250) เมียนมา(6) กัมพูชา(2) ลาว จีน เบลเยี่ยม(1)
(ราย)

ค่ากลางของอายุ 68 ปี (15 - 109 ปี)

อายุ 60 ปีขึ้นไป 175 ราย (67%)

อายุน้อยกว่า 60 ปี :
มีโรคเรื้อรัง 55 ราย (21%)
ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 30 ราย (12%)

ตั้งครรภ์ 1 ราย (0.4%)
จ.ศรีสะเกษ

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ
- HT (148), DM (101), HPL (69), อ้วน(51), โรคไต(46), ติดเตียง (4)
- เสียชีวิตที่บ้าน/ระหว่างนำส่ง 4 ราย : กทม.
- อาศัย/ไปพื้นที่ระบาด (110), คนรู้จัก (97), ครอบครัว (26)

แหล่งข้อมูล และจัดทำโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เสียชีวิต