ขั้นตอนยื่นเรื่อง ขอฉีด"วัคซีนเข็ม2"ของศูนย์ฉีดบางซื่อ ที่รพ.ใกล้บ้าน

19 ส.ค. 2564 เวลา 15:25 น.4

สธ. เปิดให้ยื่นขอฉีดวัคซีนเข็ม2 ที่รพ.ใกล้บ้าน สำหรับผู้มีคิว ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ต้องนำใบนัดไปยื่นความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 2สัปดาห์

   ประกาศ การรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนเเอสตร้าเซเกน้า AstraZeneca สำหรับท่านที่เคยรับบริการฉีดเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา


 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
1. ท่านที่สะดวกรับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
หรือเป็นการนัดผ่านหน่วยงาน/องค์กร ท่านสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามปกติและตามวันนัดเดิม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

2. สำหรับท่านที่ต้องการรับเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

affaliate-2


โปรดนำใบนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไปแสดงความจำนงที่รพ.หรือ สถานบริการนั้น ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
และในกรณีที่ท่านรับเข็มที่ 1 จากสถานพยาบาลตามภูมิลำเนามาแล้ว
ไม่สามารถกลับไปรับเข็มที่ 2 ได้ สามารถนำใบนัดหรือข้อมูลในหมอพร้อม
มารับการฉีดเข็ม 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามวันนัดเดิม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

affaliate-3