10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดวันที่ 19 ส.ค. 64

19 ส.ค. 2564 เวลา 12:43 น.

อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น. จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็นรายวันและสะสม

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด
 

10อันดับจังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร 4,392 สะสม 230,419 ราย
2.สมุทรสาคร 1,739 สะสม 60,259 ราย
3.ชลบุรี 1,322 สะสม 50,744 ราย
4.สมุทรปราการ 937 สะสม 63,285 ราย
5.นครปฐม 644 สะสม 21,663 ราย
6.นครราชสีมา 639 สะสม 12,569 ราย
 

affaliate-2

7.ราชบุรี 585 สะสม 11,199 ราย
8.นนทบุรี 495 สะสม 38,269 ราย
9.สระบุรี 481 สะสม 14,748 ราย
10.ฉะเชิงเทรา 472 สะสม 18,728 ราย

10อันดับจังหวัด

 โค้ดส่วนลดลาซาด้า
 

affaliate-3