ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับกลุ่มเสี่ยง

17 ส.ค. 2564 เวลา 7:14 น.25

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประกาศเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สามารถโทรศัพท์นัดหมายคิดฉีดตามโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 8 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประกาศเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับกลุ่มเสี่ยง

ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มารับวัคซีนกันค่ะ
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

 

 

- ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง
   1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง (ปอดอุดกันเรื้อรัง, หอบหืดที่ควบคุมไม่ได้)
   2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
   3.โรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 5
   4.โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
   5.โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างทำการรักษา
   6.โรคเบาหวาน
   7.โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป)

ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับกลุ่มเสี่ยง

- เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรังดังนี้
   1.เด็กอ้วน
      1.1 อายุ 12 - 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป
      1.2 อายุ 13 - 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป
      1.3 อายุ 15 - 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป
      1.4 มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดิน หายใจอุดกั้น
   2.ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
   3.ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
   4.ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
   5.ป่วยโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
   6.ป่วยโรคเบาหวาน
   7.ป่วยโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง หรือมีพัฒนาการช้า

ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับกลุ่มเสี่ยง

 

affaliate-2

วัคซีนที่ได้รับ
วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
นำซองยาโรคประจำตัวทุกชนิด ที่มีชื่อยา ชื่อผู้ป่วยและมีชื่อโรงพยาบาลมาด้วย

โทรติดต่อนัดหมายตามเบอร์โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 8 แห่ง หรือ ติดตามทางเพจ/website ของโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งได้เลย
1.โรงพยาบาลปทุมธานี 02-5988888
2.โรงพยาบาลสามโคก 02-1993791 ต่อ 201
3.โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 095-8272237
4.โรงพยาบาลคลองหลวง 02-9046446-9
5.โรงพยาบาลหนองเสือ 02-5491053-4
6.โรงพยาบาลลำลูกกา 02-5631080-1
7.โรงพยาบาลธัญบุรี 02-572600-2
8.โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 02-5674248

กลุ่มเป่าหมายเหล่านี้มีความเสี่ยงที่เมื่อเป็นโรคโควิด-19 แล้วพบอัตราการเสียชีวิตสูง ขอเชิญลูกหลาน ผู้ปกครองพามารับวัคซีนกัน

ขอบคุณ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

 

 

affaliate-3