เปิดรายชื่อ 10 รพ. เปิดจองฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ให้ ปชช.กลุ่มเสี่ยงโควิด-19

15 สิงหาคม 2564

หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ได้บริจาควัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1.5 ล้านโดส ส่งมอบให้ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยวัคซีนจำนวนดังกล่าว  ถูกนำไปแจกจ่ายฉีดให้กลับกลุ่มเป้าหมาย ตามมติที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด-19 

หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ได้บริจาควัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1.5 ล้านโดส ส่งมอบให้ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยวัคซีนจำนวนดังกล่าว  ถูกนำไปแจกจ่ายฉีดให้กลับกลุ่มเป้าหมาย ตามมติที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด-19
 

ซึ่งวัคซีนไฟเซอร์ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ และบางส่วน จะถูกนำไปฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มต่างๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ โรงพยาบาลหลายแห่ง ได้มีการประกาศเปิดรับจองคิว "วัคซีนไฟเซอร์"  ฉีดเข็มที่ 1 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสัญชาติไทย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ, มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม, อายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมี 10 โรงพยาบาล ดังต่อไปนี้..

- โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลบางพลี (ศูนย์ฉีดวัคซีนบางพลีใหญ่กลาง)

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลสนามชัยเขต

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลบางคล้า

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลพนมสารคาม

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลคลองเขื่อน

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลพุทธโสธร

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

- โรงพยาบาลพนัสนิคม

เปิดรายชื่อ 10 โรงพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews