รพ. รามาธิบดี เปิดจองคิวฉีดวัคซีน " AstraZeneca" ทางโทรศัพท์

15 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศเชิญชวนประชาชน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เปิดจองคิวฉีดวัคซีน " AstraZeneca" ทางโทรศัพท์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศเชิญชวนประชาชน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ใดๆมาก่อน สามาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ทางโทรศัพท์

ขอเชิญประชาชน เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน โดยท่านจะได้รับ AstraZeneca เข็มที่ 1 และ AstraZeneca เข็มที่ 2 ตามลำดับการนัดหมาย

 

รพ.รามาธิบดี เงื่อนไขจองวัคซีน

1.สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด 
- โรคเบาหวาน
- โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป 
- โรคอ้วน 
- โรคมะเร็งทุกชนิด

2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

วัคซีนที่ได้รับ
AstraZeneca ท้ังเข็มที่ 1 และ 2

ช่องทางการจองวัคซีน
RAMACOVID CallVaccone โทร. 0-2078-9078 

วันและเวลาที่เปิดลงทะเบียน
เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนวัคซีน

วันและเวลากำหนดฉีด
- วันที่ 18-21 , 23-28 , 30-31 สิงหาคม และวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่  ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนะยาบาลรามาธิบดี

- วันที่ 18-21 , 25-28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.0016.00 น. สถานที่ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

รพ.รามาธิบดี เงื่อนไขจองวัคซีน

 

ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews