เงื่อนไขจองวัคซีน ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำคืออะไร ทำไมจึงอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง

14 ส.ค. 2564 เวลา 10:05 น.10

รวมรายชื่อโรงพยาบาล เปิดบริการฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" พร้อมรายละเอียดเงื่อนไขการเข้ารับริการ โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ฉีดก่อน

ถือได้ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกที่ใครหลายคนกำลังรอคอยสำหรับ "วัคซีนไฟเซอร์" ขณะนี้ก็มีหลายโรงพยาบาลที่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ฉีดก่อน เช่น

เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.อายุ 12 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง
3.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  
4.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
   1.โรคระบบทางเดินหายใจ
   2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
   3.โรคไตวาย
   4.โรคเบาหวาน
   5.โรคอ้วน
   6.โรคหลอดเลือดสมอง
   7.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
***ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ คือ ร่างกายของคนเรานั้น มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดูแลและป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดการติดเชื้อ โดยมีเม็ดเลือดขาวที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและตามอวัยวะต่างๆ คอยช่วยคุ้มกันดูแล แต่ถ้าหากภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือลดลง จะส่งผลให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาทิ ไวรัส แบคทีเรีย อาจเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา 

สาเหตุของภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ มี 2 กลุ่ม คือ 
1.เป็นมาตั้งแต่กำเนิด และอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นที่ระยะต่าง ๆ ในขั้นตอนการพัฒนาการของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
2.เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานลดลง เช่น
- เด็กคลอดก่อนกำหนด หรือผู้สูงอายุ
- มีแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ส่งผลให้มีการสูญเสียการทำงานของ skin barrier
- การติดเชื้อเอดส์ หรือวัณโรค ซึ่งจะทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทำให้การทำงานในการกำจัดเชื้อของเม็ดเลือดขาวลดลง
- ได้รับยาเคมีบำบัด หรือยากดภูมิคุ้มกัน
- มีภาวะขาดสารอาหาร ส่งผลให้การพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ

affaliate-2

รายชื่อโรงพยาบาลที่เให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อัพเดท 14 ส.ค. 64)

1.โรงพยาบาลสมุทรปราการ
- ฉีดวัคซีน Pfizer "เข็ม1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น"
- เฉพาะหน้าบัตรประชาชน จ.สมุทรปราการ เท่านั้น

ตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มดังนี้

1.เด็กอายุ 12-18 ปี ที่มี 7 กลุ่มโรคเสี่ยง
- บุคคลที่มีโรคอ้วน (BMI เกิน 35)
- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
- รคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคไตวายเรื้อรัง
- โรงมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- โรคเบาหวาน
- กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่อง ทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า
**กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสาร **

2.อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15/8/04)

3.หญิงตั้งครรภ์ ไทยและต่างชาติ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป

4.น้ำหนักเกิน ผู้ชายน้ำหนักมากกว่า 100 กิโล ผู้หญิงน้ำหนักเกิน 80 กิโล

ญาติ 1 คน สามารถถือบัตรประชาชนได้ไม่จำกัด เพื่อรอรับคิว  แต่เจ้าของบัตรต้องอยู่ตอนรับคิวเพื่อยืนยันตัวตนด้วย

รับคิวที่โลตัส สายลวด วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 7.00น. 

>> ฉีดวัคซีน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 8.00 เป็นต้นไป จำนวน 2,000 ราย 
>> และฉีดวันที่ 16 สิงหาคม 2564 8.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 2,500 ราย

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

2.โรงพยาบาลคลองเขื่อน
ประกาศ (Pfizer สำหรับเด็ก 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง) รพ.คลองเขื่อนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer เข็มที่ 1)
- สำหรับผู้ป่วยโรคเริ้อรัง อายุ 12-18 ปี
- ที่มีทะเบียนบ้าน อ.คลองเขื่อน

ในวันที่ 18  สิงหาคม 2564 จำกัด 252 คน
เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 น.  ลงทะเบียนเวลา 8.00-14.00 น.
กรุณานำบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์หรือยาที่มีฉลากยาระบุชื่อผู้ป่วยเพื่อยืนยันสิทธิ์

หมายเหตุ
1. ผู้ป่วยโรคเริ้อรังหมายถึง
   1.1 บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย > 35, น้ำหนัก> 70 kg.ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนัก> 80 kg.ในเด็กอายุ 13-15 ปี, น้ำหนัก > 90 kg.ในเด็กอายุ 15-18 ปี, เด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ)
   1.2 โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง/โรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง(ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุความรุนแรงของโรคมายืนยัน)
   1.3 โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง
   1.4 โรคไตวายเรื้อรัง
   1.5 โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
   1.6 โรคเบาหวาน
   1.7 กลุ่มอาการดาวน์, เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง
2. ผู้ที่มีสิทธิ์ฉีด ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาก่อน
3. สิ่งที่ใช้ยืนยันสิทธิ์คือบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์หรือยาที่มีฉลากยาระบุชื่อผู้ป่วยเท่านั้น (หนังสือรับรองจากผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ ไม่สามารถใช้ยืนยันสิทธิ์ได้)
4. ควรมีผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายมาเซ็นต์ยินยอมให้รับการฉีดวัคซีน
5. ยังไม่เปิดฉีดให้กับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกอำเภอคลองเขื่อน

โรงพยาบาลคลองเขื่อน เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

3.โรงพยาบาลบ้านบึง
กลุ่มเป้าหมายที่ 1
- โรคเรื้อรังในเด็ก อายุตั้งแต่ 12-18ปี (พร้อมหลักฐาน)
กลุ่มเป้าหมายที่ 2
- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์)

ทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในอำเภอบ้านบึง  ** เฉพาะกลุ่มที่ประกาศเท่านั้นค่ะ (เด็กอายุตามประกาศ และ หญิงตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ระบุ) อ.บ้านบึงเท่านั้นค่ะ  อำเภออื่น/ จังหวัดอื่นต้องติดต่อเขตของคุณเท่านั้นค่ะ 2กลุ่มนี้ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่มาอาศัย/เช่าต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยแสดง+ผู้นำชุมชนรับรองการพักอาศัยจริงในพื้นที่มาติดต่อหน้างานค่ะ

โรงพยาบาลบ้านบึง เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

4.โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่1และ2 ไฟเซอร์
เปิด Walk in สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี ที่มีโรคเรื้อรังและเป็นคน อ.พันสนิคม(เท่านั้น)
*ถ้าอาศัยในพนัสนิคมจริงแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเซ็นรับรอง

โรคเรื้อรังในเด็กมีดังนี้ 
- โรคหอบหืด
- โรคมะเร็งทุกชนิด
- โรคเบาหวาน
- โรคธาลัสซีเมีย
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคไตวายเรื้อรัง
- โรคอ้วน>80กก.
- อาการดาวน์ชินโดรม
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- โรคพร่องเอนไซม์ G6PD

*หลักฐานที่ใช้แสดงในการฉีดวัคซีน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.ใบรับรองแพทย์ 2.ใบนัด 3.สมุดประจำตัวผู้ป่วย
 ให้ท่านนำหลักฐานการรักษาและบัตรประชาชนมาฉีดวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 08.00 - 11.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม (โรงไม้ขีดเก่า)

โรงพยาบาลพนัสนิคม เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

affaliate-3