ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด

12 สิงหาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

 

สามารถลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลัก (AstraZeneca หรือ Sinovac) กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ >> https://bit.ly/3xx2mKA ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564
ภายหลังจากลงทะเบียนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ท่านเข้ามาดำเนินการทำแบบคัดกรองและใบยินยอม และเลือกวันนัดหมายเข้ารับวัคซีนต่อไป 

โดยเข้ารับการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 7
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

อาสากู้ชีพกู้ภัย จองวัคซีน

 

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลัก (Astrazeneca หรือ Sinovac) กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. เป็นกู้ชีพหรือกู้ภัยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด
3. มีบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ สพฉ ออกให้ หรือ บัตรประจำตัวอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ต้นสังกัดออกให้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3. ยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน
4. สถานที่ฉีด คือ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 CAT Convention Hall  หลักสี่ กทม.
5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน

อาสากู้ชีพกู้ภัย จองวัคซีน

ขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์