เช็กเงื่อนไข สาครรวมใจ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี วันนี้

08 ส.ค. 2564 เวลา 6:35 น.8

วันนี้ อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาคร ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง)

อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ครั้งที่ 2 (รอบ 10 กลุ่มประชาชนทั่วไป)  ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทางระบบออนไลน์ "สาครรวมใจ" เท่านั้น 
#เงื่อนไขกลุ่มผู้ลงทะเบียน (รายบุคคล เท่านั้น ไม่เปิดให้จองในนามองค์กร)

 

สาครรวมใจ

 

ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง) และ ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน covid-19 มาก่อน หากเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ ไว้แล้ว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าผ่านทางระบบสาครรวมใจ (โดยจะมีปุ่มให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิกในระหว่างขั้นการลงทะเบียน) ซึ่งในรอบที่ 2 นี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีนไว้ดังนี้

1. ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค เช่น ผู้มีอาชีพค้าขาย, ตลาด, ร้านค้า, พ่อค้าแม่ค้า ฯลฯ
2. ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
3. กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่น วิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการรายย่อย ฯลฯ
4. ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, สปา, สถานประกอบการนวด, มัคคุเทศก์ ฯลฯ
5. ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ, การขนส่งสินค้าด้านอุปโภค เช่น Grab, Foodpanda, Lineman ฯลฯ
6. ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างทุกประเภท, ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
7. ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น เกษตรกร, โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร, ประมง, นาเกลือ ฯลฯ
8. ภาคธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร, ธุรกิจไฟแนนซ์, ประกันภัย, ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
9. ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง เช่น กลุ่มโทรคมนาคม, สื่อสารมวลชน, ธุรกิจกองถ่าย, นักแสดง, นักดนตรี ฯลฯ
10. ประชาชนทั่วไป

(สามารถลงในนามบุคคลธรรมดา ได้ทั้งลูกจ้าง เจ้าของกิจการ ครับ)

* ผู้ติดเชื้อโควิด จะสามารถรับวัคซีนได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว 3-6 เดือนครับ ดังนั้นหากท่านมีประวัติเป็นผู้ติดเชื้อ และยังไม่ครบกำหนด โปรดงดเว้นการลงทะเบียน
 ** ผู้รับวัคซีนโรคอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน
*** สตรีมีครรภ์ โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน
**** ผู้มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ต้องรับยาจำนวนมาก โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน

 

สาครรวมใจ

 

- วัคซีนที่ได้รับ
  จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 เข็มครับ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

- ข้อมูลที่ต้องใช้ 
  โปรดเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ (สามารถใช้ บัตรประชาชนเก่า/หมดอายุ/ที่อยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้านได้) ในระบบโปรดกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

- ช่องทางการลงทะเบียน
  สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "สาครรวมใจ" (http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่ายอดผู้ลงทะเบียนจะครบ (เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครับ ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ) และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยัน เนื่องจากจะไม่เปิดให้แก้ไขข้อมูล หากกรอกข้อมูลผิด ต้องยกเลิกการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

- สถานที่รับบริการ
  ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรสาคร (และศูนย์เครือข่าย)/รพ. กระทุ่มแบน (และศูนย์เครือข่าย)/รพ.บ้านแพ้ว (และศูนย์เครือข่าย) พร้อมวัน/เวลา ทาง SMS และหน้าเว็บไซต์ “สาครรวมใจ” https://xn--42ci8ehayr8dwi.com/

- กำหนดเวลาฉีดวัคซีน
  ยังไม่มีกำหนดฉีดวัคซีน เนื่องจากต้องส่งรายชื่อทั้งหมดให้ราชวิทยาลัยตรวจสอบ และรอให้มีการส่งมอบวัคซีนก่อน จึงจะสามารถแจ้งเวลาเข้ารับบริการได้ โดยจะได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม

 

สาครรวมใจ

 

สาครรวมใจ

 

affaliate-2

- ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
  สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง หรือติดต่อที่ call center จังหวัดสมุทรสาคร

- ข้อควรระวัง
1. โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมได้ครับ และมีผลต่อการรับสิทธิ์ครับ
2. โปรดตรวจสอบว่าตนได้ลงทะเบียนครบถ้วนทุกขั้นตอน และบันทึก/ถ่ายภาพหน้าจอแสดงลำดับคิวไว้เป็นหลักฐานด้วย

- คำถามถามบ่อย
1. หากทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร จะยังไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ครับ (เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ อบจ. ไว้ครับ) หากอยู่นอกเงื่อนไข... สามารถรอให้มีการลงทะเบียนวัคซีนจากส่วนกลางครับ
2. การยกเลิกสิทธิ์เก่า ขอให้กดยกเลิกในระบบสาครรวมใจเท่านั้นครับ ซึ่งจะมีปุ่มให้กดยกเลิกระหว่างขั้นตอนการกรอกข้อมูลครับ ทั้งนี้การยกเลิกสิทธิ์เก่า ไม่รวมถึงการจองวัคซีนกับทางเอกชนที่ได้จ่ายเงินไปแล้วครับ
3. หากได้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผลการกดยกเลิกสิทธิ์เก่าผ่านทางระบบสาครรวมใจ จะไม่มีผลหากท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จครับ (ลงไม่สำเร็จ = สิทธิ์เก่าไม่ถูกยกเลิก)
4. วัคซีนตัวเลือกนี้ จัดซื้อโดยงบประมาณของ อบจ.สมุทรสาคร ตามอำนาจที่พึงกระทำได้ตามระเบียบ และกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
5. เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์ ขอให้ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ / ผู้มีโรคประจำตัว / ผู้มีประวัติการแพ้ยา / ผู้หายป่วยจาก covid-19 หรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการรับวัคซีน โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัยครับ

- สอบถามเพิ่มเติม
  หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากที่ได้ประกาศไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-411-714 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือต่อ 404 (กองสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ และติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าได้ที่ facebook อบจ.สมุทรสาคร (กดติดตาม หรือกด see first เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อเราเผยแพร่ข่าวสาร)
และอย่าลืม... รับวัคซีนแล้ว อย่าลืมให้กำลังใจทีมแพทย์ด้วยนะครับ

ขอบคุณทีมเทคนิคอาสา R I T และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยจัดทำ และดูแลระบบลงทะเบียนครับ

 

สาครรวมใจ

สาครรวมใจ

https://www.facebook.com/samutsakhonpao1/posts/4375794542443646

https://www.facebook.com/samutsakhonpao1/posts/4375794542443646

https://www.facebook.com/samutsakhonpao1/posts/4375794542443646

ขอบคุณ อบจ.สมุทรสาคร

 

affaliate-3