ตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 โอนเงินเยียวยา ตามลำดับเลขบัตร

05 สิงหาคม 2564

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา ทยอยโอนเข้าในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 ตามลำดับเลขบัตรประชาชน รายละเอียดดังนี้

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (4 ส.ค) ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 เริ่มได้รับเงินเยียวยากันไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้างส่วนที่อยู่ในเกณฑ์พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 9 กลุ่มชาชีพ ยังไม่ได้รับการโอนเงิน เนื่องจากว่า ทางสำนักงานประกันสังคม โอนเงินตามเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก ซึ่งจะทยอยโอนเข้าในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ประกันสังคม

 

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 (เมื่อวานนี้)
- โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 0242 00112 97 1- 1 6204 00023 50 7

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 (วันนี้)
- โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 6204 00023 96 5-3 4607 00773 03 8

วันที่ 6 สิงหาคม 64 (พรุ่งนี้)
- โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 4607 00774 41 7- 8 9609 00002 24 4

ผู้ประกันตน มาตรา 33
- ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ที่ประกาศก่อน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับตั้งแต่วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 
- ส่วน 3 จังหวัด ที่ประกาศเพิ่มเติม ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา จะได้รับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564

สำหรับนายจ้าง จะเริ่มจ่ายเงิน วันที่ 4 สิงหาคา 2564 (เฉพาะ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 สิงหาคม 2564)
- นายจ้างบุคคลธรรมดา รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
- นายจ้างนิติบุคคล รับเงินผ่านบัญชีรนาคารที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม

ประกันสังคม

 

โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 และนายจ้าง สามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

- ผู้ประกันตนมาตรา 33
1.กรอกเลขบัตรประชาชน
2.กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
3.กดค้นหา

ประกันสังคม

- นายจ้าง
1.เลขที่บัญชีนายจ้าง
2.ลำดับที่สาขา
3.กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
4.กดค้นหา

ประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ขณะนี้ ประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล คาดว่าจะเริ่มโอนเงินให้กับผู้ที่ได้สิทธิภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2564