นนท์พร้อม นัดฉีดวัคซีนโควิด ยืนยันสิทธิ์แล้ว มาตามนัดได้เลย ไม่ต้องรอ SMS

05 ส.ค. 2564 เวลา 8:59 น.

"นนท์พร้อม" ประกาศแจ้ง ประชาชนกลุ่มอายุ 18-59 ปี ให้ยืนยันสิทธิ์ หน้าเว็บ www.นนท์พร้อม.com เมื่อยืนยันนัดแล้วสามารถไปฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลานัดหมาย ได้เลยไม่ต้องรอ SMS แจ้ง

นนท์พร้อม นัดฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มอายุ 18-59 ปี ไม่ต้องรอ SMS แจ้ง ขอให้ท่านยืนยันนัดจากหน้าเว็บ www.นนท์พร้อม.com หน้าตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียน หรือไปที่ ตรวจสอบนัดหมายและยืนยันสิทธิ์ในการรับฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์รับวัคซีน ขอรับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย เมื่อยืนยันนัดแล้วสามารถไปฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลานัดหมายไม่ต้องรอ SMS แจ้ง

 

ลาซาด้า

 

- คนที่ยังไม่ถึงคิวนัด จะไม่ขึ้นวันนัดให้กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อยืนยันว่ายังรอวัคซีนจาก "นนท์พร้อม" และยินดีรับวัคซีนสูตรผสม สำหรับนำมาจัดนัดฉีดต่อไป
- คนที่ถึงคิวนัดฉีดวัคซีน จะขึ้นวันเวลานัดฉีดวัคซีน ให้กดยืนยันนัดว่าไปฉีดวัคซีนแน่นอน และไปฉีดวัคซีนตามสถานที่ วัน เวลาที่ได้รับนัดหมาย
- คนที่เลยลำดับนัดแต่ยังไม่ขึ้นวันนัด แปลว่าไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ว่ายินดีรับวัคซีนสูตรผสม ภายในวันที่ 23 กค. ที่ผ่านมา รายชื่อของท่านจึงไม่ได้นำมาจัดนัดฉีดวัคซีน หากยังต้องการรับวัคซีนกับนนท์พร้อมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์ @nontprompt เพื่อแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน ให้ตรวจสอบ แก้ไข

นนท์พร้อม

 

แจ้งนัดฉีดวัคซีน กับ "นนท์พร้อม" 
สูตร Sinovac + AstraZeneca

ให้ยืนยันนัดภายในวันที่ 9 ส.ค. 64 ก่อนเวลา 15.00 น.

1.MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- จัดฉีดวันพุธที่ 11 ส.ค. 64 
- จำนวน 8,000 คน
- ลำดับสุดท้ายที่นัดฉีด 170,450

2.Chaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
- จัดฉีดวันพุธที่ 11 ส.ค. 64  
- จำนวน 5,000 คน
- ลำดับสุดท้ายที่นัดฉีด 71,317

3.Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต
- จัดฉีดวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 64 
- จำนวน 8,000 คน 
- ลำดับสุดท้ายที่นัดฉีด 215,582

4.อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ 
- จัดฉีดวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 64 
- จำนวน 2,000 คน 
- ลำดับสุดท้ายที่นัดฉีด 25,120

ขอให้ท่านยืนยันนัดจากหน้าเว็บ www.นนท์พร้อม.com หน้าตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียน หรือไปที่ ยืนยันสิทธิ์รับวัคซีน ขอรับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์รับวัคซีน ขอรับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย
***หมายเหตุ : 
- การจัดฉีดวัคซีน จะจัดให้ตามลำดับ เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ว่ายังรอรับวัคซีนกับ "นนท์พร้อม" 
- หากใครเลยลำดับแล้วยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แปลว่าท่านไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามกำหนด หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
- ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันสิทธิ์เพื่อรอรับนัดฉีดวัคซีน
- ติดต่อแก้ไขข้อมูลเพื่อยืนยันนัดได้ที่ ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี โทร. 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403
- กรุณามาตามเวลานัดหมาย ที่แจ้ง ไม่ต้องมาก่อนเวลา มีวัคซีนเพียงพอกับผู้ได้รับนัดหมายทุกคน

นนท์พร้อม

 

ลาซาด้า