"ไปรษณีย์ไทย"ประกาศ แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว บางสาขาในห้างสรรพสินค้า

04 ส.ค. 2564 เวลา 12:31 น.1

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว จุดให้บริการไปรษณีย์สาขาในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อดำเนินการตามการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทย มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในบางสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการยกระดับมาตรการควบคุม COVID-19

สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อไปรษณีย์ตามประกาศด้านล่างครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

 


ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว จุดให้บริการไปรษณีย์สาขาในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
เพื่อดำเนินการตามการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชกรในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ศบค. ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ได้ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเพิ่มขึ้น โดยมีจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด จำนวนทั้งสิ้น 29 จังหวัด และขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 นั้น

affaliate-2

ในการนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุม
สูงสุด และเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นอย่างเคร่งครัด จุดให้บริการไปรษณีย์ของ ปณท ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
คอมมูนิตี้มอลล์ ฯ จำนวน 45 แห่ง ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว
ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ หรือสามารถเปิดให้บริการ
ได้ตามปกติ

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook:บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ THP Contact Center 1545 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย

 

affaliate-3