วิธีเช็กสิทธิ ลูกจ้าง นายจ้าง ประกันสังคม ม.33 www.sso.go.th รับเงินเยียวยา

03 ส.ค. 2564 เวลา 10:43 น.3

"ประกันสังคม" แนะ ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ นายจ้าง ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยา ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างในพื้นที่ 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินเยียวยา

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.นครปฐม 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.อยุธยา 8.ชลบุรี 9.ฉะเชิงเทรา 10.สงขลา 11.นราธิวาส 12.ยะลา 13.ปัตตานี

9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ 5.การขายส่ง-ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ประกันสังคม

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/

ประกันสังคม

- ผู้ประกันตนมาตรา 33
1.กรอกเลขบัตรประชาชน
2.กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
3.กดค้นหา

ประกันสังคม

- นายจ้าง
1.เลขที่บัญชีนายจ้าง
2.ลำดับที่สาขา
3.กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
4.กดค้นหา

ประกันสังคม

สำหรับลูกจ้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน (สัญชาติไทย) ผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
- 10 จังหวัดประล็อกดาวน์ ช่วงแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะเริ่มจ่ายเงิน วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
- 3 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา จะเริ่มจ่ายเงิน 9 สิงหาคม 2564

ประกันสังคม

ประกันสังคม

สำหรับนายจ้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวน ลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน จะเริ่มจ่ายเงิน วันที่ 4 สิงหาคา 2564 (เฉพาะ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 สิงหาคม 2564)
- นายจ้างบุคคลธรรมดา รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
- นายจ้างนิติบุคคล รับเงินผ่านบัญชีรนาคารที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม

 

affaliate-2

ทั้งนี้ จากการที่  ศบค. ประกาศขยายล็อกดาวน์ และได้ปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม เพิ่มขึ้นอีก 16 จังหวัดนั้น ทางกระทรวงแรงงานชี้แจงว่ามาตรการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยจะต้องทยอยพิจารณาจ่ายเป็นรอบ ๆ ไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปยอดตัวเลขผู้ประกันตนเพิ่มเติม

ประกันสังคม

 

affaliate-3