บขส. ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่ 3 ส.ค. เป็นต้นไป

03 ส.ค. 2564 เวลา 7:32 น.1

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

 

บขส. จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้โดยสาร บขส. ที่ซื้อตั๋วเดินทางล่วงหน้าในช่วงเวลาที่ บขส. หยุดเดินรถ สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง 

บขส.

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ “One day One night ส่งของทั่วไทยรับได้วันเดียว” บขส. ยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.30 น. ในเส้นทาง

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

กรุงเทพฯ - แม่สาย

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ - นครพนม

กรุงเทพฯ - หนองคาย

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต

กรุงเทพฯ - ตรัง

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร 095-890-1687 และ 02-537-8480

 

บขส.

 

ขอบคุณ บริษัท ขนส่ง จำกัด