เช็กเลย รพ.ศิริราช แจ้งคิวฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง

30 ก.ค. 2564 เวลา 18:24 น.18

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ ทำให้ต้องเร่งฉีดวัคซีนในประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนห้นานี้โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองวัคซีน

ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง จองคิวฉีดวัคซีนโควิดแบบไม่ระบุวันนัดฉีดวัคซีน โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect นั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชขอแจ้ง ผู้ที่ได้คิวฉีดวัคซีน สามารถมารับการฉีดวัคซีนโควิดของบริษัท AstraZeneca ได้ ระหว่างเวลา 

 

08.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช ตามลำดับคิวที่ท่านได้รับดังนี้
คิวที่1-1000          ฉีดวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
คิวที่ 1001-2000   ฉีดวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

affaliate-2

คิวที่ 2001-3000   ฉีดวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
คิวที่ 3001-4000   ฉีดวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
คิวที่ 4001-5000   ฉีดวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

สำหรับท่านที่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่อื่นแล้ว โรงพยาบาลศิริราชขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับบริการท่านถัดไป
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

รพ.ศิริราช แจ้งคิวฉีดวัคซีน

affaliate-3