ผู้มีสิทธิ์ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ผ่านทาง ais

29 ก.ค. 2564 เวลา 10:17 น.6

ศูนฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เปิดให้มีการลงทพเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านค่ายมือถือ วันที่ 29 นี้ ตั้ง แต่เวลา 11.00 น. เป้นต้นไป

AIS ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด โดยสถานที่ฉีดคือ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ที่เว็บ https://www.ais.th/vaccinesforthais/ โดยเปิดวันลงทะเบียนวัน ที่ 29 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

 

โดยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนมีดังนี้
- บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
- ฉีดวัคซีน 1 - 31 ส.ค. 64
- ณ สถานีกลางบางซื่อ
* ผู้สูงอายุ นับผู้ที่มีปีเกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2504
* 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดและระบบทางเดินหายใจ หัวใจ ไต หลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน

 

เอไอเอส

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

affaliate-2

ทางเพจ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ประกาศว่าเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น 

เงื่อนไข
1. ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี วันละ 10,000 โดส
2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส

เริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 น. ภายหลังได้เลื่อนเป็น เวลา 11.00 น.
โปรดติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน
ระยะเวลาฉีดวัคซีน 1-31 สิงหาคม 2564

 

จองคิวฉีดวัคซีน

 

จองคิวฉีดวัคซีน