ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม แอปฯ MyMo

26 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่กำลังระบาดอยู่นั้น ทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การใช้ชีวิต รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน จึงออกมาตรการพักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย

ออมสินออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

การเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo
- เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

 

mymo

 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขมาตรการฯ
- ผู้มีสิทธิ์เข้ามาตรการ    
ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาทที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- ความช่วยเหลือ    
ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเงินงวด = 0ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเงินงวด = 0
- ระยะเวลาให้พักหนี้    
สูงสุด 6 เดือน เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา (งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

วิธีการเข้าร่วมมาตรการ
1.รอ SMS แจ้งการเปิดสิทธิ์ที่ MyMo Application
2.กดรับสิทธิ์ที่ MyMo Application

ธนาคารเปิดสิทธิ์ 2 เฟส
เฟสแรก : วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
เฟสสอง : สิงหาคม 2564
*หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การเข้าเมนูเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

- เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย” วิธีที่ 1

1.

ออมสิน

2.

ออมสิน


- เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย” วิธีที่ 2

1.

ออมสิน

2.

ออมสิน

 

การทำรายการเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo

1.

ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม แอปฯ MyMo

2.

ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม แอปฯ MyMo

3.

ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม แอปฯ MyMo

4.

ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม แอปฯ MyMo

5.

ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม แอปฯ MyMo

6.

ออมสิน

7.

ออมสิน

8.

ออมสิน

9.

ออมสิน

10

ออมสิน

 

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา

1.

ออมสิน

ออมสิน

3.

ออมสิน

 

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และอ่านสัญญาครั้งต่อไป

1.

ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม แอปฯ MyMo

2.

ออมสิน

3.

ออมสิน

4.

ออมสิน

5.

ออมสิน

 

ขอบคุณที่มา ธนาคารออมสิน