ยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ในซาอุดีอาระเบีย

25 ก.ค. 2564 เวลา 18:12 น.

xinhuathai รายงานว่า พื้นที่วัฒนธรรมฮิมา (Hima Cultural Area) ของประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)  

โดยการได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นระหว่างการประชุมครั้งที่ 44 ที่จัดขึ้นทางออนไลน์ โดยมีนคร ฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน เป็นประธาน

ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ในซาอุดีอาระเบีย

โปรโมชั่นลาซาด้า

เว็บไซต์ทางการขององค์การฯ ระบุว่า พื้นที่วัฒนธรรมฮิมาตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบีย และอยู่บนเส้นทางการอพยพของผู้คนสมัยโบราณแห่งหนึ่งของคาบสมุทรอาระเบีย

ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ในซาอุดีอาระเบีย

โดยแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่นี้มีชุดภาพศิลปะบนก้อนหินที่แสดงให้เห็นถึงการล่าสัตว์ สัตว์ประจำถิ่น พืชพรรณ ตลอดจนวิถีชีวิตผ่านการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันยาวนาน 7,000 ปี

ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ในซาอุดีอาระเบีย

ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ในซาอุดีอาระเบีย

ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ในซาอุดีอาระเบีย

ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ ในซาอุดีอาระเบีย

โปรโมชั่นลาซาด้า