thainewsonline

ประกันสังคม แจง สมัคร ม.40 ไม่เสียสิทธิ บัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

25 กรกฎาคม 2564

ทางประกันสังคม ก็ได้ ชี้แจงทางเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ว่า... "ประกันสังคม แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครแล้ว ! ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย"

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยัน ! ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 

ประกันสังคม

 

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ โดยแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

 

เงื่อนไขรับสมัคร
-อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- สมัครได้ที่ เซเว่น,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,บิ๊กซี,ธกส
- เว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม
หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สัญชาติไทย
- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท
- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย
ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)
- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

ทางเลือกที่ 1
จ่าย70 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 2
จ่าย 100 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 3
จ่าย300 บาท/เดือน
 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
- กรณีเจ็บป่วย ทดแทน กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน
- ขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
- กรณีเจ็บป่วย ทดแทนขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
- กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15ปี และ ตลอดชีวิต
- กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ได้รับเดือนละ 200 บาท (เฉพาะทางเลือก 3 )
- กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพ 25,000 บาท และ 50,000 บาท
- กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ หรือ เงินออมสะสม 50 บาท หรือ เงินออมสะสม 50 บาท และ 150 บาท/เดือน (ทางเลือกที่ 2 และ 3)


หลักฐานการสมัคร
ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

 

สมัคร ม.40

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :
 - ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ประสังคม ผ่าน www.sso.go.th ม.33 ม.39 ม.40
- แนะวิธี ผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th
- เช็ควัน รับเงินเยียวยา ประกันสังคม www.sso.go.th ม.33 ม.39 ม.40
- รีบลงทะเบียน ประกันสังคม www.sso.go.th ม.40 รับเงินเยียวยา ก่อนหมดสิทธิ
- คลายข้อสงสัย ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประกันสังคม