เช็คเงื่อนไข วิธีลงทะเบียน "ประกันสังคม" ม.40 www.sso.go.th รับเงินเยียวยา

23 กรกฎาคม 2564

ประกันสังคมเปิดลงทะเบียน ผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้แก่ แรงงานนอกระบบ และผู้ประกันตนอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทยนั้น ก็ได้มีการประกาศสั่งล็อกดาวน์ ทำให้มีแรงงานได้รับผลกระทบ จึงมาตรการแจกเงินเยียวยาให้แรงงานที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยประกันสังคมได้เปิดให้แรงงานนอกระบบ และผู้ประกันตนอาชีพอิสระ ลงทะเบียนมาตรา 40 ได้ทางออนไลน์ และช่องทางต่างๆ โดยมีเงื่อนไขอยู่ใน 9 กลุ่มอาชีพ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม :
- แนะวิธี ผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th 
- วิธีตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา "ประสังคม" ผ่าน www.sso.go.th ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

 

 

 

ลงทะเบียน ม.40

 

โดยพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดมีดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร
2.นครปฐม
3.นนทบุรี
4.ปทุมธานี
5.สมุทรปราการ
6.สมุทรสาคร
7.นราธิวาส
8.ปัตตานี
9.ยะลา
10.สงขลา
11.อยุธยา
12.ชลบุรี
13.ฉะเชิงเทรา

9 กลุ่มอาชีพมีดังนี้
1.ก่อสร้าง
2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์
6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
8.กิจกรรมทางวิชาการ
9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

ลูกจ้าง
- ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
- ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน
- อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท

นายจ้าง
- นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
- ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
- ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม เปิดให้กลุ่มอาชีพอิสระ และ กลุ่มแรงงานนอกประกันสังคม สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยาสูงสุด 5000 บาท สามารถสมัครได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ 

เงื่อนไขรับสมัคร
-อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- สมัครได้ที่ เซเว่น,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,บิ๊กซี,ธกส
- เว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม
หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สัญชาติไทย
- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท
- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย
ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)
- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

ทางเลือกที่ 1
จ่าย70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2
จ่าย 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3
จ่าย300 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
- กรณีเจ็บป่วย ทดแทน กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน
- ขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
- กรณีเจ็บป่วย ทดแทนขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
- กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15ปี และ ตลอดชีวิต
- กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ได้รับเดือนละ 200 บาท (เฉพาะทางเลือก 3 )
- กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพ 25,000 บาท และ 50,000 บาท
- กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ หรือ เงินออมสะสม 50 บาท หรือ เงินออมสะสม 50 บาท และ 150 บาท/เดือน (ทางเลือกที่ 2 และ 3)

หลักฐานการสมัคร
ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

 

สมัคร ม.40

 

สมัคร ม.40

 

สมัคร ม.40