กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

21 ก.ค. 2564 เวลา 11:02 น.

การไฟฟ้านครหลวง ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่
Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

 

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่

กฟน.เผย มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุโควิด ระลอกใหม่