เช็กเลยเงินเข้าวันไหน? เงินเยียวยา ม.33 ได้ 2,500 - 10,000 บาทถ้วน

21 กรกฎาคม 2564

เช็กเลยเงินเข้าวันไหน? เงินเยียวยา ม.33 ได้ 2,500 - 10,000 บาทถ้วน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หลังจากที่รัฐบาลประกาศจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40

ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการชั่วคราวเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 โดยเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคน มีผลใน 9 กิจการอาชีพ และ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด

เงินเยียวยา ม.33 ได้ 2,500 - 10,000 บาทถ้วน

 

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ถูกพักงานหรือเลิกจ้าง (เงินเยียวยาสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

          - ได้รับเงินเยียวยาชดเชยว่างงาน ไม่เกิน 7,500 บาท

          - สัญชาติไทย ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,500 บาท

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ยังทำงาน

          - ได้รับเงินเยียวยาชดเชยว่างงาน 2,500 บาท

รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่ - ผ่านทางไหน

          - วันที่ 6 สิงหาคม 2564

          - รับเงินเยียวยาผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

          ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ได้นี่เว็บไซต์ประกันสังคม คลิกที่นี่

เงินเยียวยา ม.33 ได้ 2,500 - 10,000 บาทถ้วน