ชาวสวนยางเฮ ไฟเขียวไม่ต้องเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม - ตี 4 ออกนอกบ้านได้ตามปกติ

14 กรกฎาคม 2564

การยางแห่งประเทศไทย เผย ชาวสวนยางและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับ "ยางพารา" สามารถออกนอกบ้านเพื่อประกอบอาชีพ ได้ในเวลา 3 ทุ่ม - ตี 4 ตามปกติโดยไม่ต้องเคอร์ฟิวตามมาตการควบคุมฉุกเฉิน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวสวนยางส่วนหนึ่งในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ที่ต้องออกจากบ้านไปกรีดยางและและผู้ที่ต้องขนส่งยางมีความกังวลว่า สามารถออกไปประกอบอาชีพตามปกติในช่วงเวลา 21.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้หรือไม่ 
 

แม้จะมีมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อควบคุมสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 แต่ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงอาชีพการทำสวนยางด้วย ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงสามารถกรีดยาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ชาวสวนยางแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

ชาวสวนยางเฮ ไฟเขียวไม่ต้องเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม - ตี 4 ออกนอกบ้านได้ตามปกติ