thainewsonline

องค์การเภสัชกรรม ซัดกลับโลกออนไลน์ เเจงไม่สามารถเผยราคานำเข้าโมเดอร์นา

12 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม แถลงการณ์ กรณีที่มีผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โมเดอร์นา ที่นำเข้ามา584 บาทต่อโดส ไม่เป็นความจริง

องค์การเภสัชกรรม  ออกแถลงการณ์กรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ดังนี้

1.จากที่มีการเสนอว่า “ราคาวัคซีนโมเดอร์นา ที่นำเข้ามา 584 บาทต่อโดส” นั้น เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม องค์การเภสัชฯไม่สามารถเปิดเผยราคานำเข้าได้ เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเจรจาซื้อขาย ที่ไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเปิดเผยราคาซื้อขายของคู่ค้าได้ โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้กำหนดราคาซื้อขาย มีข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไปว่า ราคาซื้อขายในตลาดโลก (อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.biospace.com) อยู่ที่ประมาณ 25-37 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 โดส โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและจำนวนในการจัดซื้อแต่ละครั้ง

องค์การเภสัชกรรม ซัดกลับโลกออนไลน์ เเจงไม่สามารถเผยราคานำเข้าโมเดอร์นา

2.การกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้กับรพ.เอกชนที่ราคา 1,100 บาทต่อโดสนั้น เป็นราคาที่มาจากราคาวัคซีนที่องค์การเภสัชฯ ได้รับจากบริษัทซิลลิคฯ รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าเก็บรักษา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคล เพื่อคุ้มครองกับผู้ที่ได้รับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กรณีที่อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ประเด็นที่มีการกล่าวหาว่า มีการบวกกำไรหรือภาษีเข้าไปในราคาขายถึง 516 บาท หรือ 88% จึงไม่เป็นความจริง

affaliate-2

องค์การเภสัชกรรม ซัดกลับโลกออนไลน์ เเจงไม่สามารถเผยราคานำเข้าโมเดอร์นา

3.องค์การเภสัชฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นตัวแทนจัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา เพื่อให้ประชาชนได้มีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์การเภสัชฯได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ในทุกภารกิจ ทั้งด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย เพื่อให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้

affaliate-3